Informacija o sofinanciranju

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo in za katere prejemamo podporo
iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014 – 2020.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje