Za človeka je družina okolje, v katerem se rodi, raste, zori, razvija svoje sposobnosti, jih prepleta z znanji in sposobnostmi drugih. Marsikaj se prenaša iz roda v rod, marsikdaj je potrebno pustiti mladim, da naredijo korak naprej. V medsebojnem spoštovanju in dopolnjevanju se krepijo družinske vezi, se krepi naša samozavest. To je naša moč. Vsakdo ima svojo zadolžitev, toda vedno znamo pomagati in prisluhniti eden drugemu.