„Zaupanje ni dovolj, potrebno je verjeti,“ rad poudarja Marko Skočaj, gospodar na vinogradniško-vinarski kmetiji s središčem v Ceglem (Goriška brda), znani po vinih DOLFO. Dolfo je bil tisti Skočaj, ki je kmalu po prvi vojni svetovni vojni kupil prvo zaplato zemlje in šel na svoje. Verjel je, da imajo Brda kar najboljše naravne danosti za rast vinske trte in pridelavo vin, ki jih ne bo težko prodati. Njegov sin Rudolf je posestvo razširil, leta 1986 pa prepustil upravljanje komaj 19-letnemu sinu Marku. Verjel je, da bo Marko sposoben znanje, ki se je kopičilo in prenašalo iz roda v rod, nadgraditi z novimi prijemi. Marko je verjel, da je nastopil čas za samostojen nastop na trgu. V poklon nonču je za blagovno znamko izbral njegovo ime.

Ljubitelji vina so takoj vzljubili njegova izjemno suha vina. Sledil je uspeh, ki je botroval širitvi vinogradov, izgradnji nove kleti, ureditvi degustacijske sobe. Družina Skočaj danes obdeluje 14ha vinogradov in letno ponudi tržišču 55.000 steklenic vina.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje